تماس با ما

  • نشانی دفتر مرکزی : مازندران – ساری – کوی لسانی – نبش ملل ۴۷ – پلاک ۲۰
    کدپستی: ۴۸۱۹۸۹۴۸۹۹
    تلفن: ۰۱۱۳۳۱۱۹۸۵۵ فکس: ۰۱۱۳۳۶۰۳۳۱۲