آنژیوکت بی دی ونفلون پرو

درباره کالا

آنژیوکت بی دی ونفلون پرو یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف است که در داخل عروق محیطی بیمار جهت تزریق وریدی و مایع درمانی قرار داده می شود.

آنژیوکت ها بر اساس قطر داخلی، خارجی و طول سوزن و سرعت عبور مایع از آن به ۷ رنگ و دسته تقسیم می شود:

رنگ و سایز آنژیوکت

سایز بر اساس معیار

۲۴

۲۲

۲۰

۱۸

۱۷

۱۶

۱۴

رنگ

زرد

آبی

صورتی

سبز

سبز/سفید

سفید

خاکستری

نارنجی

قطرخارجی
(mm)

۰٫۷

۰٫۹

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۷

۲٫۲

قطرداخلی
(mm)

۰٫۴

۰٫۶

۰٫۸

۱٫۰

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۷

جریان
(ml/min)

۱۳

۳۶

۶۱

۱۰۳/۹۶

۱۲۸

۱۹۶

۳۴۳

طول
(mm)

۱۹

۲۵

۳۳

۳۳/۴۵

۴۵

۵۰

۵۰