سرنگ انسولین حلماطب

سرنگ انسولین حلماطب

درباره کالا

سرنگ انسولین ۱ سی سی در گیج های مختلف. در سه نوع یکپارچه (یونی بادی) ، سر سوزن جدای لوئرلاک، سر سوزن جدای لوئر اسلیپ. تولید ایران.

مناسب جهت تزریق انسولین، بوتاکس و ژل