گاز طبی دندانپزشکی کاوه

درباره کالا

گاز ( Gauze) یک پارچهٔ نازک با بافت باز است. معمولاً پس از سترون کردن (استریل) برای پانسمان زخم استفاده می‌شود. گاز طبي دندان پزشكي(كلاس خطر = B): گاز هيدروفيلي با قابليت جذب آب، براي جذب خون و محلول ها از محل جراحت مورد استفاده قرار گيرد.

گاز طبی دندانپزشکی کاوه
گاز طبی دندانپزشکی کاوه (با نخ نمره ۳۰ – ۱۶ لا – ۵۰۰ گرم- ۲۰ جعبه در هر کارتن) (۵*۵)
گاز طبی دندانپزشکی کاوه (با نخ نمره ۲۰- ۱۶ لا – ۵۰۰ گرم- ۲۰ جعبه در هر کارتن) (۵*۵)
گاز طبی دندانپزشکی با نخ باریم کاوه (با نخ نمره ۲۰- ۱۶ لا – ۵۰۰ گرم- ۲۰ جعبه در هر کارتن) (۵*۵)