سه راهی آنژیوکت

سه راهی آنژیوکت نوعی سه راهی است که باعث می شود، چند مایع به طور همزمان و هرکدام از یک منبع به بدن تزریق شود. این محصول از مواد p.v.c تهیه شده است و در دو رنگ آبی و قرمز موجود می باشد که رنگ آبی ویژه سیاهرگ و رنگ قرمز ویژه سرخرگ است.

مشاهده مطلب